Zakończenie roku szkolnego 2019/20

 

                          

Kiedy rozpoczynaliśmy we wrześniu rok szkolny 2019/2020, nic nie wskazywało na to, że będzie on tak wyjątkowy, a wręcz niezwykły. Powód tej wyjątkowości jest taki sam, jak na całym świecie – pandemia koronawirusa.
Od końca marca nauczanie odbywało się zdalnie. Realizowaliśmy jednak podstawę programową kształcenia ogólnego, przez co istniały podstawy do tego, aby dokonać klasyfikacji rocznej oraz końcowej. Do sieci internetowej, oprócz zajęć lekcyjnych, przeniosło się wiele działań szkoły. W ten sposób odbywały się rady pedagogiczne, konkursy, prezentacje osiągnięć uczniowskich, a nawet wycieczki szkolne.
Pod koniec roku szkolnego, do szkoły mogli wrócić na zajęcia opiekuńcze, które odbywały się w szczególnym reżimie sanitarnym, uczniowie najmłodszych klas. Z tej możliwości skorzystało jedno dziecko. Realizacja podstawy programowej odbywała się nadal zdalnie. Grupa uczniów – najpierw ósmoklasistów, a później z klas IV-VII, skorzystała ze zorganizowanych dla nich na terenie szkoły konsultacji z nauczycielami uczącymi .
W szczególnej atmosferze odbyły się egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Przystąpili do nich wszyscy uczniowie.
Przez wiele lat działalności, szkoła wypracowała pewne tradycje związane z podsumowaniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także pożegnania absolwentów kończących szkołę. Lubianym przez uczniów zwyczajem był apel podsumowujący pracę połączony z wręczaniem dyplomów za udział w konkursach oraz wręczaniem stypendiów, bal ósmoklasistów, przekazanie sztandaru, ślubowanie absolwentów na sztandar szkoły czy chociażby sama uroczystość zakończenia roku dla wszystkich uczniów, żegnania pracowników odchodzących na emeryturę, kończących pracę, dziękowania sponsorom oraz sprzymierzeńcom szkoły, czy też dziękowania rodzicom za pracę na rzecz szkoły.
W tym roku szkolnym ze względu na szczególne obostrzenia nie było tradycyjnych zakończeń roku w poszczególnych grupach wiekowych oraz tradycyjnego zakończenia dla uczniów klas ósmych.
Dziś uczniowie spotkali się jednak w wyznaczonych miejscach na boisku szkolnym ze swoimi wychowawcami, którzy wręczyli im świadectwa, dyplomy, listy pochwalne, nagrody książkowe, stypendia oraz złożyli gratulacje. Do gratulacji dołączyła się także dyrekcja szkoły oraz Rada Rodziców, dołączając list na zakończenie roku szkolnego w dzienniku elektronicznym Librus.
Osiągnięcia uczniów w tym roku szkolnym pomimo tej niezwykłej sytuacji były imponujące:
- 91 uczniów otrzymało świadectwa szkolne z wyróżnieniem,
- 56 uczniów klas I-III otrzymało listy pochwalne za znakomite wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,
- 88 uczniów z klas IV-VIII wyróżnionych zostało złotym listem pochwalnym, 40 uczniów – srebrnym, zaś 49 uczniów – brązowym listem pochwalnym,
- 70 uczniów z klas IV-VIII, którzy uzyskali średnią powyżej 5,0 otrzymało stypendia naukowe za wyniki w nauce, zaś 7 uczniów stypendia sportowe za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.
Rada Rodziców ufundowała ponadto około 130 nagród książkowych dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz za działalność na rzecz szkoły.
W tym roku szkolnym pracę w naszej szkole zakończyły: p. Elżbieta Czerniak – pracująca na stanowisku sprzątaczki szkolnej, p. Barbara Wesołowska-Barczak – pedagog szkolny, p. Beata Gozdera –nauczycielka klas I-III, p. Julita Błaszak – nauczycielka historii, p. Katarzyna Krusińska – nauczycielka j. angielskiego, p. Żaneta Sieńko oraz p. Anna Heppner – nauczycielki świetlicy. Osoby te pracowały w naszej szkole dłużej lub krócej, na różnych stanowiskach i wykonywały różne zadania. Ich wkład w życie i historię szkoły był jednak tak wielki, że nie sposób rozstać się z nimi w obecnych okolicznościach. Uroczyste pożegnanie planowane jest zatem w późniejszym okresie.
Wraz z ukończeniem nauki przez dzieci kilkuletnią pracę w Zarządzie Rady Rodziców ukończyła p. B. Misztal oraz p. B. Milewska. Społeczność szkolna dziękuje im za pracę oraz życzy dalszych sukcesów w pracy społecznej.

      
                                    

galeria zdjęć                                      

punktor wydarzenia
punktor powrót do strony głównej