Witaj Majowa Jutrzenko...

Jak co roku uroczystości majowe miały w Szkole Podstawowej w Pakości bogaty program. Były ku temu specjalne rocznice, które zbiegły się w trzy święta.

1 Maja- 7 rocznica przystąpienia Polski do UE, Święto Pracy i niezwykle ważna  dla katolików uroczystość- beatyfikacja Papieża Jana Pawła II.

2 Maja- Święto Flagi, ustanowione przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego

3 Maja- 220 rocznica Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej , regulującej główne prawa i funkcjonowanie urzędów państwa.

Scenariusz uroczystości szkolnych przygotowała nauczycielka historii, p.Julita Błaszak, przy współpracy nauczycielki j.angielskiego, p. Barbary Basińskiej i nauczyciela przyrody, p. Dariusza Mroczkowskiego a jego adaptacji do planu szkolnego dokonała z-ca dyrektora, p. Małgorzata Dzióbkowska.

Program uroczystości obejmował:

- konkurs historyczny dla klas IV- „ Polskie symbole narodowe”, którego laureatami zostali: I miejsce: Natalia Szkudłabska-kl. IVb, II miejsce: Alicja Grobelska-kl.IVc, III miejsce: Agata Czaja- kl. IVa, IV miejsce: Oskar Mordacz-kl.IVd.

- konkurs plastyczno-historyczny dla klas VI-„ 220 rocznica Konstytucji 3 Maja”,

którego laureatkami zostały: I miejsce: Natalia Walczak i Iwona Wądrzyk z kl.VId,II miejsce: Paulina Badowska-kl.VId, III miejsce: Dagmara Jóźwiak i Natalia Paciorek z kl. VIb.

Dyplomy i nagrody w postaci flag i chorągiewek narodowych wręczył dnia 29 kwietnia 2011 roku dyrektor szkoły, p. Mirosław Gozdera a place plastyczne zostały zaprezentowane na gazetce szkolnej w gabinecie historycznym.

Tego dnia odbył się także majowy, szkolny happening. Członkowie kółka historycznego z kl. V i VI odwiedzili w ciągu trzech godzin lekcyjnych wszystkie klasy I- III, wyjaśnili jakie święta celebrujemy i dostarczając potrzebne materiały, pomogli w wykonaniu kilkuset biało-czerwonych chorągiewek. Klasy przedszkolne dostały chorągiewki w prezencie od swoich starszych kolegów. Główną ideą tej akcji było własnoręczne wykonanie przez dzieci polskiego symbolu narodowego, i w domu, umieszczenie go na widocznym miejscu, aby wzbudzać w pakoskich rodzinach szacunek do symboli narodowych oraz dumę z polskości i uczyć dorosłych wywieszania flag w czasie państwowych uroczystości. Chorągiewki wykonały także klasy piąte na lekcjach historii, po projekcji dydaktycznych filmów o tematyce związanej z konstytucją 3 Maja.

Posumowaniem akcji był zwyczajowy już marsz delegacji szkolnej z wiązankami kwiatów i zniczami pod pomnik Konfederatów Barskich oraz pod pomnik papieski na Wzgórzu Kalwaryjskim, z okazji zbliżającej się beatyfikacji Jana Pawła II a także akcja popularyzująca tekst Konstytucji 3 Maja , polegająca na rozdawaniu przez uczniów SP specjalnych ulotek w dniu 3 Maja na Wzgórzu Kalwaryjskim i placu klasztornym , co dało społeczeństwu lokalnemu możliwość poznania fragmentów tekstu konstytucji

Julita Błaszak

Opis: Moje cyfrowe-4 038.jpg

Laureaci konkursów majowych. Stoją od lewej: P. Badowska, D. Jóźwiak, N. Paciorek, A. Czaja, O. Mordacz, A. Grobelska, N. Szkudłabska, N. Walczak, I. Wądrzyk wraz z dyrektorem SP p. Mirosławem Gozderą i opiekunkami uroczystości: p. B. Basińską i p. Julitą Błaszak 

Opis: Moje cyfrowe-4 015.jpg

Członkowie kółka historycznego, główni autorzy majowego happeningu z własnoręcznie wykonanymi biało-czerwonymi chorągiewkami na tle nagrodzonych prac konkursowych

Opis: Moje cyfrowe-4 011.jpg

Dwuosobowy sztab „ 1-3 majowy 2011” koordynujący kilkugodzinny szkolny happening w osobach: p. Barbary Basińskiej i p. Julity Błaszak

Opis: Moje cyfrowe-4 018.jpg

W drodze pod pomnik Konfederatów Barskich, z kwiatami, flagami i zniczami.

Opis: Moje cyfrowe-4 020.jpg

Pod pomnikiem Konfederatów Barskich, razem z opiekunem p. Dariuszem Mroczkowskim, pomysłodawcą ulotek konstytucyjnych z dnia 3 Maja.

Opis: Moje cyfrowe-4 035.jpg

Na Wzgórzu Kalwaryjskim, przy pomniku papieskim wraz z proboszczem o. Ireneuszem, który nie pozwolił nam umrzeć z pragnienia i poczęstował pyszną, chłodną wodą.

wydarzenia
powrót do strony głównej