ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY I 94 ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W PAKOŚCI

 

                          

               4  stycznia  społeczność gminy  i społeczność  Szkoły  Podstawowej im. Powstańców  Wielkopolskich  uroczyście obchodziła  94 rocznicę Powstania Wielkopolskiego oraz Święto Patrona Szkoły.

        Pierwsza część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Parafialnym w Pakości przed odświętnie udekorowanym Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Uczestnicy wysłuchali Apelu Poległych przygotowanego przez szkolne koło TPPW, uczestniczyli w krótkiej modlitwie poprowadzonej przez ojca Konstantyna oraz  złożyli wiązanki kwiatów. Pamięć poległych i zmarłych Powstańców  uczczono minutą ciszy.

Uroczystości na Cmentarzu Parafialnym przygotowane zostały przez prezesa koła TPPW Panią M. Dzióbkowską, opiekuna koła młodzieżowego Pana M. Puczkarskiego oraz członka koła TPPW Pana J. Kurczewskiego.

      Część drugą, która odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej zaszczycili swoją obecnością:

-Przewodniczący Rady Powiatu  Inowrocławskiego Pan Ryszard Jagodziński,

-Burmistrz Pakości Pan Wiesław Kończal,

-Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Mieszko Klawikowski,

-Prezes Stowarzyszenia Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej Pan Jan Kurczewski,

-Członkowie pakoskiego koła TPPW,

-Dyrektorzy  jednostek organizacyjnych z gminy Pakość,

-Rodzice uczniów,

-Emerytowani i obecni pracownicy szkoły,

-Sympatycy i sprzymierzeńcy oraz uczniowie szkoły.

        Zebranym zaprezentowano program artystyczny przygotowany przez uczniów z klasy  IID,  IIIC,  IVC,  VB,  VC,  VD,  VIA,  VIB   pod kierunkiem nauczycieli:  Pani M. Majchrzak –Tschurl, Pani K. Koziny, Pani B. Wolińskiej,  Pani K. Kuflewicz, Pani B.Jóźwiak, Pani M. Woźniak, Pana M. Puczkarskiego i Pani A. Mójty, która wykonała dekoracje.

     Po występie uczniów nastąpił uroczysty moment  wręczenia złotych i srebrnych medali Opiekuna Miejsc Pamięci  Narodowej przyznawanych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz Odznak Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznawanych przez Komitet Ochrony Pamięci  Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Wręczenia medali dokonał Sekretarz Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pan M. Klawikowski.

Złote Medale otrzymali:

-Pan Wiesław Kończal,

-Pan Mirosław Gozdera,

-Pani Krystyna Kasprzak,

-Pan Jan Kurczewski.

Srebrne Medale otrzymali:

-Pani Marianna Brzezińska,

-Pani Marlena Puczkarska,

-Pan Stanisław Soszyński,

-Pani Anna Wolfram.

Brązowe Odznaki otrzymali:

-Pan Mariusz Lewandowski,

-Pan Szymon Lewandowski,

-Pani Julita Błaszak,

-Pani Kamilla Nowacka,

-Pani Marzena Pufal,

-Pani Magdalena Leszczyńska.

Ponadto Pani Magdalena Majchrzak –Tschurl została wyróżniona odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W imieniu  odznaczonych podziękowanie złożył Pan Jan Kurczewski.

      Bardzo miłym akcentem podczas akademii było wystąpienie Pana Ryszarda Jagodzińskiego. Korzystając z obecności w szkole,  przekazał on do Szkolnej  Izby  Tradycji  pamiątki po zmarłym ojcu w postaci zdjęć i medali. Dodać należy, że w Izbie Tradycji znajdują się już  liczne dokumenty oraz obozowy pasiak należący do Stanisława Jagodzińskiego , byłego więźnia obozu koncentracyjnego w Dachau. Najnowsze  dary uczynią  ekspozycję jeszcze bardziej kompletną.

      Imprezę  zakończył Dyrektor Szkoły Pan Mirosław Gozdera , dziękując zebranym za przybycie oraz uczniom i pracownikom szkoły za jej przygotowanie. W swojej wypowiedzi  zwrócił  szczególną uwagę na wieloletnie działania w zakresie kultywowania tradycji związanych z Powstaniem Wielkopolskim jakie mają miejsce zarówno w naszej społeczności lokalnej  jak i w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich. Zapewnił, że nadal pozostaniemy wierni tradycji.

       Zaproszeni goście z przyjemnością skorzystali ze słodkiego poczęstunku przygotowanego przez  pracowników kuchni i świetlicy szkolnej.

        Obchody  z okazji 94 rocznicy Powstania zakończyła uroczysta msza święta w intencji poległych i zmarłych Powstańców Wielkopolskich i członków ich rodzin, która została odprawiona w kościele pw.  św. Bonawentury.

                ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ                                                                                                     MDz

 
 
punktor wydarzenia
punktor powrót do strony głównej