Świetlica szkolna

Świetlica jest czynna od 7.15 do 15.15., piątek od 7.15 do 14.30.

Kierownik świetlicy - mgr Magdalena Pawińska

Wychowawcy świetlicy – mgr
Marta Danielewska, mgr Magdalena Kopczyńska, mgr Ewa Kuc, mgr inż. Mirosław Gozdera, mgr Mariusz Lewandowski

Świetlica przeznaczona jest głównie dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na:

· organizację dojazdu do szkoły autobusami szkolnymi (kierunki: Radłowo, Karolewo, Ludwiniec, Jankowo, Wielowieś, Rybitwy, Łącko, Mielno, Wojdal);

· czas pracy swoich rodziców (opiekunów);

· oczekiwanie na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (np. SKS, chór, kółka zainteresowań, logopedia)

· inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

Przebywające w świetlicy dzieci mają możliwość korzystania z różnych form zajęć:

· plastyczno - technicznych,

· sportowo – rekreacyjnych,

· zabaw i gier dydaktycznych,

· tematycznych związanych z kalendarzem,

· wyrównawczych i pomocy w odrabianiu zadań domowych,

· rozwijania kompetencji społecznych i interpersonalnych.


Świetlica i stołówka szkolna znajdują się w jednym pomieszczeniu.


Uczniowie mają możliwość skorzystania z obiadów w szkole, w cenie 6,00 zł za obiad (opłacanych u pani intendentki - Pauliny Kaczmarek, do 20-go każdego miesiąca).
 

Obiady wydawane są wg harmonogramu:

kl. I – III           godz. 11.00

kl. IV – VI        godz. 11.30

kl. VII – VIII    godz. 12.00

Poza tym codziennie w porze śniadaniowej  dla klas I – III do sal lekcyjnych zanoszona jest herbata.

Kontakt: tel. 503 027 848
Adres mailowy: swietlica2podstawowa@op.pl

Regulamin dojazdu uczniów

Rozkład jazdy autobusów

Regulamin świetlicy

 

punktor powrót do strony głównej