Świetlica szkolna

  

Świetlica jest czynna od 7.15 do 15.15.

Opiekunami w świetlicy są:

Kierownik świetlicy - mgr J. Kowalska

Wychowawcy świetlicy – mgr M. Kopczyńska, mgr M. Pawińska, Ż. Sieńko

Świetlica przeznaczona jest głównie dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na:

·   organizację dojazdu do szkoły autobusami szkolnymi (kierunki: Radłowo, Karolewo, Ludwiniec, Jankowo, Wielowieś, Rybitwy, Łącko, Mielno, Wojdal);

·         czas pracy swoich rodziców (opiekunów);

·         oczekiwanie na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (np. SKS, chór, kółka zainteresowań, logopedia)

·         inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

 

Przebywające w świetlicy dzieci mają możliwość korzystania z różnych form zajęć:

·         plastyczno - technicznych,

·         sportowo – rekreacyjnych,

·         zabaw i gier dydaktycznych,

·         tematycznych związanych z kalendarzem,

·         wyrównawczych i pomocy w odrabianiu zadań domowych,

·         rozwijania kompetencji społecznych i interpersonalnych. 

 

Świetlica i stołówka szkolna znajdują się w jednym pomieszczeniu.

 

Uczniowie mają możliwość skorzystania z obiadów w szkole, w cenie 3,00 zł za obiad (opłacanych u pani intendentki - Pauliny Kaczmarek, do 20-go każdego miesiąca).

Szkoła oferuje także uczniom możliwość picia herbaty (opłata 3 zł miesięcznie). Opłaty od dzieci z klas 1-3 zbiera wychowawca klasy a od kl. 4-6  wychowawcy świetlicy.

Harmonogram wydawania obiadów:

Przerwy obiadowe:

11.25-11.45

12.30-12.40

Harmonogram wydawania herbaty:

klasy 1-3 ~ na 2,3,5,6 lekcji

klasy 4-6 ~ po 2, 3, 6 lekcji

 

Dziennie szkoła wydaje 244 obiady i ok. 360 szklanek herbaty. Część obiadów finansowana jest ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej, Parafii Rzymsko-Katolickiej i indywidualnych sponsorów.

punktor powrót do strony głównej