Co nowego w

SP im. Powstańców Wlkp. po wakacjach?

 

                          


Wakacje to dla uczniów radosny czas odpoczynku i wypoczynku. W szkole w tym czasie jednak wiele się dzieje. Przede wszystkim jest okazja do zrobienia gruntownych porządków, wykonania mniejszych i większych napraw i zaplanowania remontów.
Podczas minionych wakacji w sali gimnastycznej szkoły została polakierowana podłoga , wymieniono troje drzwi, pomalowano jedną salę przygotowując ją do późniejszego zagospodarowania jej jako salki sensorycznej.
Dużą część przyznanego szkole przez organ prowadzący budżetu, pochłonęło otynkowanie i pomalowanie elewacji sali gimnastycznej i wymiana około 90 metrów płotu okalającego szkołę.
Uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym powitała miła niespodzianka.
Liczna , bo około 100-osobowa grupa rowerzystów /tylu bowiem uczniów dojeżdża rowerem do szkoły/ będzie mogła korzystać ze zmodernizowanego boiska do parkowania rowerów. Boisko ma powierzchnię ok. 450 m2 i wyposażone jest w 100 stojaków do parkowania uczniowskich jednośladów.
Wykonanie tej inwestycji było możliwe dzięki zaangażowaniu dużej grupy ludzi dobrej woli. Kostka, którą wyłożono teren, pochodzi z odzysku z ulic miasta, gdzie kładziono nową nawierzchnię. Jej położenie , zakup niezbędnych do tego celu materiałów jak piasek i cement oraz oczywiście koszty robocizny zostały pokryte z funduszy Stowarzyszenia Firm Miasta i Gminy Pakość. Powstało ono stosunkowo niedawno na naszym terenie. Ofiarodawcami estetycznych, nowoczesnych stojaków na rowery byli Panowie Dariusz Piętas i Krzysztof Sobczak z firmy Global Technik.
W realizację projektu oraz organizację prac szczególnie zaangażowała się Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej i jednocześnie sekretarz Stowarzyszenia Pani Joanna Błaszak.
Społeczność szkoły składa serdeczne podziękowanie wszystkim, dzięki którym powstała ta inwestycja.

M. Dzióbkowska

                                                                                     

punktor wydarzenia
punktor powrót do strony głównej