Rekrutacja 2024

 

                          

punktor Ogłoszenie o naborze
punktor ZARZĄDZENIE Burmistrza NR 531_2024 z 10 stycznia 2024r.
punktor ZARZĄDZENIE Burmistrza NR 532_2024 z 10 stycznia 2024r.
punktor Dokumenty dla rodziców/opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
-
zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025
-
oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
-
oświadczenie woli
punktor Dokumenty dla rodziców/opiekunów dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły
-
wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
-
oświadczenie o spełnianiu kryteriów
-
oświadczenie woli

 

punktor powrót do strony głównej