Rekrutacja 2023

 

                          

punktor Ogłoszenie o naborze
punktor ZARZĄDZENIE Burmistrza NR 423_2023 art. 154 ust 1 prawa oświatowego
punktor ZARZĄDZENIE Burmistrza NR 424_2023 art. 154 ust 3 prawa oświatowego
punktor Dokumenty dla rodziców/opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
-
zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024
-
oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
-
oświadczenie woli
punktor Dokumenty dla rodziców/opiekunów dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły
-
wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
-
oświadczenie o spełnianiu kryteriów
-
oświadczenie woli

 

punktor powrót do strony głównej