Rekrutacja 2021

 

                          

punktor 1. Ogłoszenie o naborze do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022
punktor 2. Zarządzenie Burmistrza Pakości
punktor 3. Informacja na temat zasad rekrutacji
punktor 4. Dokumenty dla rodziców/ opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły:
- zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022
- oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
- oświadczenie woli
punktor 5. Dokumenty dla rodziców/opiekunów dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:
- wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
- oświadczenie o spełnianiu kryteriów
- oświadczenie woli
punktor 6. List do rodziców - SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE, PRZYSZLI UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH!
punktor 7. Rekrutacja do klasy pierwszej - plakat
punktor Życie szkolne nie kończy się na klasie III
punktor
punktor Co czeka u nas w szkole Pierwszaka?
punktor
punktor Z życia pierwszaka
punktor
 

 

punktor powrót do strony głównej