Skład Rady Rodziców  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Pakości  na rok szkolny 2019/20

 

Klasa

Nazwisko i imię

I a

Rakowska Dorota

I b

Sudoł Anna

II a

Schumacher Katarzyna

II b

Jaroszewska Ewa

III a

Podlaszewska Monika

III b

Ochocka Karolina

III c

Ruszkowska Edyta

IV a

Zawodniak Monika

IV b

Robaczewska Joanna

V a

Pietrzak Agnieszka

V b

Węclewska Marta

V c

Kasprzak Dariusz

VI a

Schumacher Małgorzata

VI b

Rakowska Beata

VI c

Badowska Agnieszka

VII a

Springer Monika

VII b

Stręk Justyna

VII c

Gotowska Julita, Janowska Monika

VIII a

Milewska Beata

VIII b

Konrad – Kowalczyk Joanna

VIII c

Misztal Beata

 

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

W PAKOŚCI

W ROKU SZKOLNYM 2019/20

Funkcja

Nazwisko i imię

przewodnicząca

Podlaszewska Monika

zastępca przewodniczącej

Janowska Monika

skarbnik

Misztal Beata

sekretarz

Gotowska Julita

członek prezydium

Kasprzak Dariusz

członek komisji rewizyjnej

Rakowska Dorota

członek komisji rewizyjnej

Sudoł Anna

 

 

 

 

 

 

punktor

powrót do strony głównej