Powitanie wiosny

 

                          


       
                         Dzieci z klas zerowych ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Pakości w dniu 21 marca 2011 roku  przeszły  barwnym korowodem  z  kukłą - Marzanną nad rzekę Noteć. Najmłodsi uczniowie pożegnali okrzykami  „Zimową Pannę” – symbol  zimy. Wraz  z nauczycielkami i rodzicami przywoływały wiosnę śpiewając  wiosenne piosenki.  Radosne i pełne wrażeń dzieciaki wracały  do szkoły z „Gaikiem zielonym”,   gałązkami ozdobionymi kolorową krepą -  symbolem nadchodzącej wiosny.
                            

Alicja Mójta

 
wydarzenia
powrót do strony głównej