Pedagog szkolny

Opiekę pedagogiczno - psychologiczną sprawuje mgr Barbara Wesołowska - Barczak.

Pedagog szkolny  koordynuje programy profilaktyczne wspierające rozwój psycho - społeczny ucznia.

Logopeda: mgr Kamila Skonieczna

Szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa: mgr Marianna Brzezińska

Cykliczne programy oferowane rodzicom i uczniom:

         Spójrz inaczej

         Lot-tak, odlot-nie

         Odczuwaj, ufaj, mów

         Cukierki

         Program pilotażowy MEN: Dobrze uczyć i wychowywać w szkole samorządowej

Adres poradni psychologiczno - pedagogicznej:

 ul. Mątewska 17

 88-100 Inowrocław

 tel.357-38-35

 tel.354-04-01

 dyr. mgr Jarosław Jasiński

 

powrót do strony głównej