Pedagog szkolny

punktor

Opiekę pedagogiczno - psychologiczną sprawuje mgr Barbara Wesołowska – Barczak

Pedagog szkolny  koordynuje programy profilaktyczne wspierające rozwój psychospołeczny ucznia

Logopeda: mgr Kamila Skonieczna

Szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa: mgr Justyna Kowalska

Cykliczne programy oferowane rodzicom i uczniom:

Spójrz inaczej

         „Mówimy NIE dopalaczom”

         „Zagubieni w cyberprzestrzeni”

         „Cukierki”

„Stop dopalaczom” – rodzice uczniów klas VI

 

Adres poradni psychologiczno - pedagogicznej:

 ul. Mątewska 17

 88-100 Inowrocław

 tel.357-38-35

 tel.354-04-01

 dyr. mgr Krystyna Pęczkowska

 

punktor powrót do strony głównej