Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

 

                          

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII.
2. Termin przeprowadzenia konkursu 29.05.2023r. o godz. 14.30.
3. Prosimy o zgłoszenie uczestników do dnia 22.05.2023r. do p. M Puczkarskiej lub do p. M. Puczkarskiego
4. Materiały będące bazą do przygotowania się są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce wydarzenia. Oprócz tego wymagana będzie znajomość topografii Pakości związana z powstaniem.
5. Czas trwania konkursu - jedna godzina lekcyjna.
6. Zwycięzca otrzymuje tytuł „Znawcy historii kompanii pakoskiej”.
7. Ewentualne pytania proszę kierować do organizatora konkursu – p. Marka Puczkarskiego.materiały do konkursu
 

                                                                                                         

punktor wydarzenia
punktor powrót do strony głównej