Historia szkoły

3.09.1963  uroczyste otwarcie placówki  -  Szkoły  Podstawowej  nr 2. 

9.05.1968 powstaje Izba Pamięci Narodowej,

12.01.1969 Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymuje imię Powstańców Wielkopolskich.

10.10.1973 nadanie sztandaru szkole i odsłonięcie tablicy pamiątkowej,

4.03.1974 Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznaje szkole Medal Komisji Edukacji Narodowej,

6.01.1975 wejście w życie aktu o ustanowieniu Święta Patrona Szkoły,

9.05.1985 Izba Pamięci Narodowej wyróżniona medalem z okazji 40 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem,

5.10.1987 Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego przyznaje dla SP 2 Zbiorową Odznakę "Za zasługi w rozwoju sporu młodzieży szkolnej",

8.10.1988 Jubileusz 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 2, pierwszy zjazd absolwentów, wydanie monografii szkoły,

czerwiec 1989  wyróżnienie dla SP2 za organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży,

1.10.1989 wychodzi pierwszy numer "Naszej Budy",

2.10.1989  zajęcie 4-miejsca w woj. bydgoskim na najlepszą Izbę Pamięci Narodowej,

1.01.1994 przejęcie prowadzenia szkoły przez samorząd gminy Pakość.

19.11.1994udział w 1 Krajowym Zjeździe Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu,

09.1996 nowa elewacja budynku szkolnego i uruchomienie proekologicznej kotłowni gazowo-olejowej,

6.01.1998 uroczyste obchody 35-lecia placówki,

1.09.2000 w ramach realizowania reformy oświaty następuje zmiana nazwy szkoły na Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,

4.12.2000 SP Pakość otrzymuje jako pierwsza szkoła w Polsce, nagrodę Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 : "Dobosz Powstania Wielkopolskiego",

styczeń 2004 uroczyste obchody 40-lecia szkoły,

13.05.2006 II zlot szkół i kół noszących imię Powstańców Wielkopolskich "W gościnie u przyjaciół",

27.09.2008 uroczyste obchody 45-lecia, ufundowanie nowego sztandaru i odsłonięcie nowej tablicy upamiętniającej jubileusz placówki.

 

powrót do strony głównej