Baza dydaktyczno-techniczna

 

                          

punktor 21 sal lekcyjnych
punktor sala gimnastyczna
punktor salka do gimnastyki korekcyjnej
punktor salka do zajęć sportowych klas 1 - 3
punktor biblioteka
punktor świetlica i stołówka
punktor gabinet pielęgniarki
punktor pomieszczenie świetlicy socjoterapeutycznej
punktor Izba Tradycji Szkoły
punktor gabinet psychologa
punktor

gabinet logopedy

punktor

salka sensoryczna

punktor gabinet pedagoga
punktor

3 boiska przyszkolne oraz boisko „Orlik"

 

punktor powrót do strony głównej