Baza dydaktyczno-techniczna

 

                          

21 sal lekcyjnych
sala gimnastyczna
salka do gimnastyki korekcyjnej
salka do zajęć sportowych klas 1 - 3
biblioteka
świetlica i stołówka
gabinet pedagogiczno - logopedyczny
gabinet pielęgniarki
salka do zajęć wyrównawczych
salka do zajęć z rewalidacji indywidualnej
pomieszczenie świetlicy socjoterapeutycznej
Izba Tradycji Szkoły
boiska: do piłki nożnej , do piłki koszykowej, "Orlik".

 

powrót do strony głównej