Baza dydaktyczno-techniczna

 

                          

punktor 21 sal lekcyjnych
punktor sala gimnastyczna
punktor salka do gimnastyki korekcyjnej
punktor salka do zajęć sportowych klas 1 - 3
punktor biblioteka
punktor świetlica i stołówka
punktor gabinet pedagogiczno - logopedyczny
punktor gabinet pielęgniarki
punktor salka do zajęć wyrównawczych
punktor salka do zajęć z rewalidacji indywidualnej
punktor pomieszczenie świetlicy socjoterapeutycznej
punktor Izba Tradycji Szkoły
punktor boiska: do piłki nożnej , do piłki koszykowej, "Orlik".

 

punktor powrót do strony głównej