Trochę inny XVII Rajd Powstańczym Szlakiem


Od 16 lat częścią obchodów Święta Patrona Szkoły był rajd "Powstańczym Szlakiem" do Kościelca. W ubiegłym roku rajd się nie odbył, z powodu zamkniętych szkół. W tym roku zaproponowaliśmy uczniom trochę inny rajd - zabawę rodzinną w poszukiwaniu pomników i pamiątek związanych z Powstaniem Wielkopolskim w naszym mieście. W sobotę lub w niedzielę 8-9 stycznia dzieci z rodzicami mogły wybrać się na spacer po Pakości i rozwiązać zadania przesłane przez dziennik elektroniczny.
Odzew był bardzo duży, udział wzięło ponad 40 uczniów klas I-VIII z rodzinami. Uczestnicy rajdu musieli dotrzeć i zrobić zadania dotyczące informacji o Pomniku Powstańców na cmentarzu, przy kościele p.w. Św. Bonawentury i z tablic na Rynku. Dowiadywali się, co stało w miejscu dzisiejszego Ośrodka Kultury i Turystyki.
Okazało się, że rajd był nie tylko miłą formą spędzenia wolnego czasu przy pięknej, zimowej pogodzie. Sprowokował również uczniów do rozmów z dziadkami i rodzicami o miejscach, których już nie ma na mapie Pakości, a zostały w pamięci starszych mieszkańców naszego miasta. Wszyscy uczestnicy spisali się na medal.
Julita Gotowska


 

punktor wydarzenia